Dijital Enerji 4.0 Projemizle Neyi Amaçlamaktayız ?

ABülkelerinde ve ülkemizde sanayi devriminin gerçekleşmesi, yetişmiş insan gücünün varlığına bağlıdır. Endüstri devrimleri ile yüksek nitelikli insan gücüne ihtiyaç artacağı ve yeni mesleklerin ortaya çıkacağı bilinmektedir. Gelecek nesillere de doğal mirasın aktarılabilmesi, çevrenin korunması, ucuz ve temiz enerji elde edilebilmesi amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Hedefimiz; araştıran, sorgulayan, doğru analizler yapabilen, yüksek nitelikli nesiller yetiştirmek, yanı sıra enerji 4.0 'ın getireceği teknolojilere ayak uydurarak bu teknolojileri üretip diğer ülkelere pazarlayabilecek şekilde bireylerin yetiştirilmesini ve bu bireyleri yetiştirecek eğitimcilerin yetiştirilmesini, gerek uzaktan eğitim gerekse hazırlanan teknolojik modül eğitimleri, dokümanları, videolar ile sanal bir işletmenin prototipini hazırlamayı planlamaktayız.